Ердийн болон Брэнд дэлгүүр үнэрээр ялгарах нь хэрэглэгчид өгөх таатай мэдрэмжийг нэмэгдүүлж болно.
Ердийн болон Брэнд дэлгүүр үнэрээр ялгарах нь хэрэглэгчид өгөх таатай мэдрэмжийг нэмэгдүүлж болно.
Дэлгүүр онцгой үнэртэй байх нь худалдан авагчийн мэдрэмжийг урамшуулж, сэтгэл хөдлөлийг нэмэгдүүлдэг. Үйлчлүүлэгчид анхилуун үнэртэй дэлгүүрт удаан хугацаагаар байхыг илүүд
Брэндээ үнэрээр илэрхийлье
Брэндээ үнэрээр илэрхийлье
Үнэрт маркетинг (scent marketing)-ийн үйлчилгээг Монголдоо анхлан нэвтрүүлж буй Обакс Трейд компанийн ерөнхий менежер Ш.Отгонбаттай түүний шинэ бизнес, үнэр түгээх
Брэндээ үнэрээр илэрхийлье
Брэндээ үнэрээр илэрхийлье
Үнэрт маркетинг (scent marketing)-ийн үйлчилгээг Монголдоо анхлан нэвтрүүлж буй Обакс Трейд компанийн ерөнхий менежер Ш.Отгонбаттай түүний шинэ бизнес, үнэр түгээх
Ердийн болон Брэнд дэлгүүр үнэрээр ялгарах нь хэрэглэгчид өгөх таатай мэдрэмжийг нэмэгдүүлж болно.
Ердийн болон Брэнд дэлгүүр үнэрээр ялгарах нь хэрэглэгчид өгөх таатай мэдрэмжийг нэмэгдүүлж болно.
Дэлгүүр онцгой үнэртэй байх нь худалдан авагчийн мэдрэмжийг урамшуулж, сэтгэл хөдлөлийг нэмэгдүүлдэг. Үйлчлүүлэгчид анхилуун үнэртэй дэлгүүрт удаан хугацаагаар байхыг илүүд