Тохиромжтой байршил SАЗ00F загварын машиныг спорт заал, театр, үзэсгэлэнгийн танхим зэрэг томоохон талбайтай газруудад ашиглахад тохиромжтой. (HVAC) XАгааржуулалтын системд холбогдон…

Тохиромжтой байршил Кино театр, их дэлгүүр, зочид буудал, хурал болон үзэсгэлэнгийн танхимуудад тохиромжтой. Мөн үнэр түгээгчийг байршуулах орчны хэмжээнээс шалтгаалан…

Тохиромжтой байршил Кино театр, их дэлгүүр, зочид буудал, хурал болон үзэсгэлэнгийн танхимуудад тохиромжтой. Мөн үнэр түгээгчийг байршуулах орчны хэмжээнээс шалтгаалан…